Handelsbetingelser


I det følgende benævnes parterne getya•net (CVR nr. 30632885) leverandøren, og brugeren af systemet kunden.


1. Kunden forpligter sig til kun at lagre data på systemet som direkte indgår i fremvisnings-/salgspladsen. 

2. Tekst, musik, video eller andre filer som krænker tredjemands rettigheder eller på anden måde er ulovligt, spam, phishing, chikanerende, truende, skadeligt, skadevoldende, æreskrænkende, injurierende, fornærmeligt, voldeligt, obskønt, vulgært, krænkende for privatlivets fred, hadsk, racistisk eller etnisk anstødeligt eller på anden måde stødende er ikke tilladt.

3. Leverandøren er berettiget til at afbryde driften midlertidig i forbindelse med vedligeholdelse/tekniske ændringer eller ved mistanke om kundens brud på stk. 1 el. 2. 

4. Leverandøren er i prøveperioden berettiget til at afbryde systemet  uden varsel uanset årsag.

5. Der kan ikke rejses krav mod leverandøren ved driftforstyrrelser, tab af data eller goodwill, forventet avance, tredjemands indtrængen, force majeure uanset årsagen til disse. 

6. Leverandøren er berettiget til uden forudgående varsel at overdrage sine forpligtelser til tredjemand, samt at ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse eller som følge af ændrede myndighedskrav, der besværliggør driften. 

7. Leverandøren har samtlige rettigheder til softwaren, og begge parter har ubetinget tavshed om oplysninger vedrørende den anden part el. tredjemand man måtte få kendskab til. 

8. Overskrides rettidig betalingsdato er leverandøren berettiget til at opkræve morarenter og rykkergebyr i henhold til de enhver tid gældende regler herom. 

9. Kunden erklærer sig bekendt med leverandørens handelsbetingelser. 

10. Leverandøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. 

11. I tilfælde af uoverensstemmelser er det aftalt, at dansk ret skal være gældende, og at Sø-og Handelsretten i København subsidiært Københavns Byret skal være værneting.


[Tilbage]